Tryck egna korrkort

Korrespondenskort eller korrkort som det också kallas är som ett större visitkort. Plats till all nödvändig information och kontaktuppgifter samt yta för att skriva ner en anteckning eller meddelande. Användande av korrkort kan förstärka kontakten mellan dig och dina kunder. Vi har ett verktyg som du kan använda direkt på vår webb för att själv designa dina korrkort. Önskas hellre hjälp med att ta fram original till dina korrkort så hjälper vi även till med detta!